ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4178/2013