Πλύσιμο Φωτοβολταικών πάνελ

Προσθήκη επικεφαλίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ Φ/Β ΕΠΙ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ή ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ PANELS

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

STANDARD

PREMIUM

ALL INCLUSIVE

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

   

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ-ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

   

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΣΦΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ PANELS ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

   

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Φ/Β

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ